Kv Adlern
Vasastaden

Equator vann 2011 ett parallellt uppdrag om utveckling av kvarteret Adlern Mindre 34, anordnat av SEB Trygg Liv. Tävlingsvinsten har sedan successivt bearbetats in i förstudie, programhandling och som underlag för en ny detaljplan.

Efter ett omtag vann den nya planen laga kraft 2017 och medgav rätt till en tunnelgång under Odengatan, kantad av mindre butiker samt en påbyggnad av kvarterets kontorshus mot Vegagatan. Som förslag ligger även en omdaning av den idag helt hårdgjorda bostadsgården till en grön gård för de boende och möjlighet att inreda funkishusens vindar med stora burspråkspartier mot innergården.

Relaterade projekt

Visa fler