Stäng

Nova

Fakta

År: 2019-
Beställare: NCC PD
Uppdrag: Nybyggnation kontorshus.
Area: 13 000 kvm BTA
Miljö: BREEAM Platinum
Övrigt: Projekterat fram till och med bygghandling i samarbete med NCC projektutveckling.