Stäng

Tjänster

EQ OMNI är nästa generations byggprocess där specialistkompetens och helhetstänk sitter i ett och samma kontor. Du märker skillnaden när det oväntade stoppar upp projektet, kom förbi och ditt dedikerade team flyttar fram positionerna! Hur då? Jo, genom att Identifiera, Reducera och Agera. Med tillgänglighet och what if? Här tillför vi värden som bara ett helhetstänkande arkitektkontor kan leverera, genomförbart på ett sätt som är hållbart för nästa generation.

EQ LOGI ger dig en grund där ställningstaganden utverkats med fokus på hållbarhetsfrågorna. Vi kan och förstår de senaste miljöcertifieringssystemen, så att vi kan leverera en praktisk strategi som är plug and play. Vi jobbar med systematiska metoder där vi med hjälp av tydliga modeller kan leverera underlag för utvärdering av gröna, praktiska beslut, fritt från tjusiga visioner!

EQ TECH Vilka BIM-processer går i mål utan ett nyfiket tech-klokskap? Vi har under de senaste fem åren arbetat i de mest samordningsintensiva byggprojekten i Stockholm. Vi undviker det onödiga i varje skede. Endast då har man en chans att optimera och organisera utifrån projektets mål, så att BIM-projekteringen anpassas efter målet, aldrig tvärtom! Vi kan kommunikation på mottagarens villkor, för att undvika dyra stopp i projektet!