Kontakt

Arkitektkontoret

Equator Stockholm
Besök oss: Sveavägen 24-26, 7 tr. Stockholm
Postadress: Box 1351, 111 83 Stockholm
Telefon: 08-506 025 00
Annica Carlsson, VD
Telefon: 08-506 025 14
Mobil: 070-453 00 79
Email: annica.carlsson@equator.se

Studios

Bostäder och stadsutveckling
Kontakt: Mia Åberg
Telefon: 08-506 025 42
Mobil: 070-668 48 47
Email: mia.aberg@equator.se
Fastighetsstrategi
Kontakt: Louise von Bahr
Telefon: 08-506 025 10
Mobil: 070-453 08 30
Email: louise.von.bahr@equator.se
Ombyggnad
Kontakt: Jana Becker
Telefon: 08-506 025 15
Mobil: 070-757 43 36
Email: jana.becker@equator.se

Medarbetare