Stäng

Kämpinge och Neglinge

Fakta

År: Färdigställt 2016
Beställare: Svenska Bostäder
Uppdrag: Ombyggnadsprojekt på 94 lägenheter och förskola samt fasad- och ytskiktsrenovering.
Miljö: Tilläggsisolering av gavelfasader, nya fönster samt ny ventilationsanläggning för att minska energiförburkningen.
Övrigt: Projektet utformades i samråd med boende och Svenska Bostäders lokala förvaltning.