Stäng

J&J

Fakta

År: 2019
Beställare: Johnson & Johnson
Uppdrag: Hyresgästanpassning och inredning
Area; 6700 kvm LOA
Övrigt; Beställarombud inklusive upphandling, projektledning