Stäng

Stockholmsverken

Fakta

År: Färdigställt 2020
Beställare: AMF Fastigheter
Uppdrag: Ombyggnad
Area: 30 400 kvm
Övrigt: Ny destinationspunkt samt återbruk.