Stäng

Ösby park

Fakta

År: 2010-2013
Besställare: Tobin Properties
Uppdrag: Förslags-/system-/bygghandling
Miljö: Låg energianvändning genom välisolerad konstruktion samt effektiv värmeåtervinning.
Övrigt: Vinst i parallellt uppdrag.