Stäng

INTO THE WOODS

Fakta

År: 2018
Beställare: Samarbete med Sveriges Arkitekter och Microclima
Uppdrag: Att belysa barnperspektivet genom att undersöka olika metoder att involvera barn och deras upplevelser vid utformningen av vår gemensamma miljö.
Area: ca 2000 kvm
Miljö: Social hållbarhet / trä
Övrigt: Samarbete med lokal kulturförening, skola samt barn boende i Venedig.