Stäng

Vélo i Årstaberg

Fakta

År: 2017-
Beställare: Besqab Projektutveckling AB
Uppdrag: Program-/System-/Bygghandling
Area: 172 bostadsrätter / 10 360 kvm BOA
Övrigt: Vinst i parallellt uppdrag. Detaljplanen för hela området utformades av Equator: ca 1100 bostäder samt skola. Detaljplanen vann laga kraft 2015.