Stäng

Stallmästaren

Fakta

År: 2013-2016
Beställare: Fastighets AB Kannan
Uppdrag: Förstudie, Program-/System-/Bygghandling
Area: 5 st ägarlägenheter
Övrigt: Omvandling av vindsvåning till bostäder och 3D-fastighetsbildning.