Årstaberg

Två 24-våningshus blir Årstabergs nya landmärke när en ny terrakottafärgad stadsdel växer fram kring den planerade nya stadsparken.

En ny cykelväg längst Årstabron skapar en kort och viktig koppling till Södermalm och den nya cykelstaden Årstaberg. 

Med sin redan befintliga hub av kollektivmedel som tvärbana, pendeltåg och bussar, närheten till motorvägen och den nya cykelvägen är omvandlingen av Årstaberg ett naturligt steg i den växande staden.

Det finns även här utmaningar såsom stora nivåskillnader, buller, och den industriella karaktären på intilliggande Årsta partihallar, vilket hanteras genom att den nya stadsdelen ges en tydlig karaktär och avgränsning.

Relaterade projekt

Visa fler