Västgötagatan 5
Södermalm

Genom att ta loss, behandla och handmåla fasadens plåt för att sedan sätta tillbaka den, har vi inte bara haft ett medvetet miljötänk i restaureringen av Västgötagatan 5, utan också skapat en spännande yta som ger varierande uttryck beroende på hur ljuset faller.

Tidigare var byggnaden anpassad för en hyresgäst, nu har här skapats plats för flera. Gemensamma, generösa ytor bidrar till en ny, öppen känsla i huset. Gatuplanet har öppnats upp och skapat en trevlig utemiljö till gagn för både de som arbetar i fastigheten och för de boende i kvarteret. Kontorshuset visar att en välplanerad ombyggnation kan bli en förtjänst ur estetisk såväl som kostnads- och miljösynpunkt.

Västgötagatan 5 var etapp ett i vårt projekt med kvarteret Nattugglan. Nu arbetar vi vidare med den intilliggande kontorsbyggnaden. Läs mer under
kv Nattugglan.

Relaterade projekt

Visa fler