Västgötagatan 5
Södermalm

Där det tidigare stod en äldre, sluten kontorsbyggnad anpassad för en hyresgäst står idag ett nutida kontorshus anpassat för flertalet hyresgäster, med många och generösa gemensamma ytor.

Området får dessutom liv genom att gatuplanet har öppnats upp mot den gröna förplatsen längs med Västgötagatan, vilket möjliggör en etablering av exempelvis ett café. Den nya utemiljön kommer till glädje för såväl de som arbetar i fastigheten, boende i kvarteren och besökare.

Projektet har en genomgående hög miljömedvetenhet och miljöcertifieras på högsta nivå. Vi har återanvänt plåtfasaden som har behandlats med en speciellt framtagen miljövänlig produkt som reflekterar ljus och skugga. På taket växer sedum och i källaren har bilparkeringen minskats till förmån för generösa ytor för cykelplatser.

Relaterade projekt

Visa fler