Tobaksmonopolet
Södermalm

Monopolbyggnaden på Rosenlundsgatan 40 i Stockholm markerade ursprungligen Södermalms gräns mot jordbruksmark. Numera är byggnaden en del av en tät stadsväv och kronan i Stockholm Design District.

Vi har, genom kontrastverkan mellan en tung fasad och ett luftigt inre, skapat en byggnad som överraskar. Magasinbyggnadens inre är en ljusmaskin som speglar årstider och dygnets rytm. Ljusgårdens glasfasader och glastak skapar ett tidlöst, modernt uttryck som ställs mot husets ursprungliga bärande struktur av pelare med vouter och platsgjutna balkar.

Genom ombyggnad och förädling av fastigheten har vi skapat en miljö för kreativitet som stärker Stockholm stads målsättning att bli Skandinaviens Designhuvudstad.

Relaterade projekt

Visa fler