Medevi Brunn
Vasastaden

Sabbatsbergsområdet, ett kulturhistoriskt värdefullt område i centrala Stockholm, har kompletterats med tre nya bostadskvarter.

Här har de boende tillgång till såväl stadsliv som närliggande grönområden. Vasaparken binds ihop med sjukhusparken och de nya husen inrymmer förutom bostäder även butikslokaler i gatuplan.

I kvarteret ligger också den gamla patologen, en vacker, kulturmärkt funkisbyggnad från trettiotalet. Den har bevarats och införlivats i den nya miljön genom att byggas om till förskola och gruppboende. Gården har fått en spännande utformning i två nivåer för att anpassas till både nya omgivande gator och till originalentrén till patologens kapell.

Relaterade projekt

Visa fler