Kv Kämpinge och Kv Neglinge
Tensta

Loftgångshusen i kvarteren Kämpinge och Neglinge i Tensta ritades i slutet av 60-talet och ingår som en del av ett större område med liknande bostadshus. Arkitekturen präglas av sin samtids saklighet med välstuderade bostadslösningar, hög grad av upprepning och strama detaljer. Genom tak- och fasadrenovering har husen fått ny karaktär, men med förankring i sitt ursprungliga uttryck. Invändigt har alla lägenheter fått nya ytor.

Projektet utformades i samråd med hyresgäster boende i huset och Svenska Bostäders lokala förvaltning. Fasaderna i kvarteret Kämpinge omfärgades i en ljus, nästan vit kulör efter hyresgästernas önskan. Neglinge fick behålla sin ursprungsfärg. Loftgångs- och balkongräcken byttes ut mot perforerad plåt som skapar liv genom ett spel av olika gråtoner. Dessa enkla åtgärder gör att husen fått nybyggnadskaraktär. 

Entrépartier som under åttiotalet ersatts återskapades med hjälp av originalritningar från
sextiotalet. Kvarteren är ett elegant exempel på förening av äldre och nutida arkitektur. 

Relaterade projekt

Visa fler