Gotska Sandön
Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms stora förnyelseområden. I första etappen ligger kvarteret Gotska Sandön, ett nyproducerat bostadskvarter innehållande 69 bostadsrätter för SBC och 109 hyresrätter för Familjebostäder. Huskropparna är placerade ovan ett  gemensamt garage och i gatuplan finns butikslokaler och förskola.

Vid sidan av de enskilda lägenheterna har stor omsorg lagts vid utformning av gårdsmiljön med karakteristiska balkonger och utblickar. Mot gatan vetter strama, välproportionerade fasader tänkta att ge stadga åt ett av Djurgårdsstadens större stråk. 

Relaterade projekt

Visa fler