Marievik
Stockholm

Ett arbetsplatsområde i omvandling till blandstad i
innerstaden

Detaljplanen som ska ut på granskning innehåller ca 1000 nya
bostäder samt utökade ytor för arbetsplatser, gator som omformuleras för gångfart och en kaj med allmän badbrygga.

Stadsdelen får ett helt nytt uttryck genom de höga husen med sin en kraftfulla gestaltning som bildar en entré till Stockholm. stor vikt har lagts på ambitiös landskapsplanering med nya parker, gångstråk och vistelseytor som hanterar möten i stadens olika skalor.

Relaterade projekt

Visa fler