Kv Nattugglan 14
Södermalm, Stockholm

I etapp 2 i kv Nattugglan prövas nu möjligheten att uppföra ett nytt kontorshus. 

I en pågående detaljplaneprocess prövas möjligheten att tillföra ett nytt kontorshus, en ny publik plats mellan kontorshuset och den Katolska Domkyrkan och nya bostäder på Kyrkans fastighet.

Relaterade projekt

Visa fler