Riksbankens jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond har idag en modern, funktionell arbetsplats och ett representativt kansli i en vacker 1850-talsfastighet. 

Den gamla fasaden hade bevarats med värdighet, men insidan var i stort behov av en uppgradering vilket, tillsammans med en byggnadsantikvariskt sakkunnig, genomförts med en tydlig förankring i de kulturhistoriska värderingarna.

Genomförandeformen, en samverkansentreprenad, där alla konsulter undre hela arbetet har  arbetat mycket nära byggherren och brukaren, har lett till ett en varsam och tidseffektiv ombyggnad.

Relaterade projekt

Visa fler