Marievik
Stockholm

Ett arbetsplatsområde i omvandling till blandstad i innerstaden.

Detaljplanen som är ute på granskning innehåller ca 1000 nyabostäder samt utökade ytor för arbetsplatser, gator som omformuleras för gångfart och en kaj med allmän badbrygga. 

Stadsdelen kommer få ett helt nytt uttryck genom de höga husen med kraftfull gestaltning som speglar sig i Årstaviken och bildar en ny entré till Stockholm. 

Stor vikt har lagts på ambitiös landskapsplanering med nya parker, gångstråk, och vistelseytor som hanterar stadens olika skalor. 

Relaterade projekt

Visa fler