Grävlingen
Stockholm City

Ett anrikt Stockholmskvarter på Brunkebergsåsen

Ett kvarter som var representant för 1970 talets trafikseparerade gestaltnings- och stadsideal är numera en del av Mood districts nya klädedräkt.

Det som tidigare var en slumrande del av Stockholms stadskärna ser nu nya butiker, restauranger, arbetsplatser, fitnessanläggningar och detaljhandelskoncept. Kvarteret får ytterligare liv genom att Epicenter, ett innovationscentrum för tillväxtföretag, är hyresgäst i Grävlingen. Mood Stockholms restauranger växer ut på gatorna, vilket ger liv till stadsdelen, och skapar nya former av mötesplatser. Gaturummets omvandling tar stöd i fasadens nya gestaltning med handmålat klinker och lysande dektonsten.

Relaterade projekt

Visa fler