Liljeholmstorget
Liljeholmen

Genom att använda ytor som vid första anblick inte ens gick att uppfatta, här låg förut bara en ogästvänlig parkering, har vi skapat en plats med variation i både innehåll och utseende. Numera är Liljeholmstorget en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken och dessutom en del av den växande stadskärnan – här finns ett brett utbud av arbetsplatser, butiker, restauranger och bostäder. Ett levande kvarter att leva i.

En av målsättningarna med projektet var att bli en ledande galleria inom miljöområdet och som första köpcentrum i Europa uppnåddes den högsta miljöcertifieringen LEED platina.

Innan utvecklingen av Liljeholmstorget var platsen ett industriområde som byggts på med bostäder utan möjlighet att skapa en stadskärna för de boende. Genom Liljeholmstorgets utveckling har ett viktigt steg tagits i Stockholms stads satsning att skapa en ny stadsdel i Liljeholmen.

Relaterade projekt

Visa fler