Ösby Park
Djursholm

Vår vision var att skapa moderna lägenheter med villakänsla som knyter an till Djursholms villastad.

Husen är uppbyggda av enkla former som får sin egen identitet genom olika kulörer. Fasaderna är putsade och putsens släta yta kontrasterar mot de varma träpartier som binder ihop volymerna. Lösningen med fönstersättning och jalusier bidrar till att addera spänning till fasaderna. Gavelmotiven tydliggörs på ett modernt sätt med skarpa möten mellan tak och fasad. 

Lägenheterna har generösa balkonger och terrasser med smidesräcken och stora glaspartier, vilket inger känslan av att ute och inne går in i varandra.

Relaterade projekt

Visa fler