Kv Abisko
Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är det största förnyelseområdet i direkt anslutningtill centrala Stockholm. Här har man omvandlat (och omvandlar) ett gammalt industriområde med förorenad mark till ett helt nytt, attraktivt bostadsområde, med närhet till staden såväl som till vatten och grönska. Marken sanerades och de karakteristiska gasklockorna införlivas och bidrar till områdets karaktär.

Projektet ingår i ett större kvarter och utgörs av två huskroppar, ett lamellhus och ett punkthus. Lamellhuset är sammanbyggt med grannhuset och är en del av områdets traditionella kvartersbebyggelse.

Punkthuset gränsar däremot mot den omgivande naturmarken där byggnadsvolymerna blir betydligt mer upplösta. Huset är uppbyggt av två sammansmälta volymer där den ena volymen är upplyft en våning och svävar delvis över gaturummet.

Fasadmaterialet är genomfärgade fibercementskivor vilka genom sin mönsterverkan ger fasaderna liv.

Relaterade projekt

Visa fler