Våra tjänster

Vi arbetar med projekt med utmanande och komplexa förutsättningar såsom stora mixed-use-projekt, stadsbyggnadsuppgifter, befintliga byggnader och internationella sammanhang med multinationella projektgrupper och beslutsprocesser.

Kontor, handel och bostäder är våra huvudområden som tar sig olika uttryck i såväl nybyggnad som till–och ombyggnader. Vårt intresse för samtida arkitektur möter allt som oftast krav på bevarandeaspekter i kulturhistoriskt värdefulla miljöer vilket ställer krav på idédiskussion och argumentation vid projektarbetet.

Vi driver självklart miljö- och hållbarhetsfrågorna utifrån aktuella samhällskrav samt certifieringssystem, och är medlem av Sweden Green Building Council.

Vi har specialistkompetens inom CAD-samordning, BIM, Tillgänglighet, Kvalitetsansvar enligt PBL och BAS-p: byggarbetsmiljösamordning för planering och projekt.

Vår verksamhet är ISO-certifierad enligt 9001:2015 och 14001: 2015, vilket ger oss effektiva och dokumenterade arbetsprocesser med systematisk erfarenhetsåterföring och utveckling.


 Vi är uppdelade i tre verksamhetsområden:

- I Ombyggnadsgruppen arbetar vi med äldre, kommersiella fastigheter, ofta med bevarande värdekrav, och uppdaterar fastighetens funktioner i kombination med att bibehålla dess karaktär.

- Bostads- och stadsutvecklingsgruppens kompetens spänner över både tidiga skeden och detaljplaneprocesser till detaljprojektering. Vi har lång erfarenhet av såväl nybyggnad som ombyggnad och arbetar gärna med ytsmarta bostäder i både kniviga lägen och med komplexa förutsättningar.

- Fastighetsstrategigruppen arbetar med projekt i utvecklingsskeden, som ofta kännetecknas av parallella tidsplaner, många berörda aktörer och komplexa frågeställningar. Det kan vara i detaljplaneprocesser och eller tidiga programskeden. Vi följer definierar designkoncept och genomförandestrategier och leder sedan projekten in i genomförandet.