INTO THE WOODS på Business Arena

Equator har under lång tid arbetat med projekt i centrala Stockholm. I takt med att staden växer och förtätas aktualiseras frågan om barnens plats i den nya stadsmiljön. Kom och besök vår monter där vi visar hur vi genom lek med träpallar har bjudit in barn till att upptäcka och utforska nya platser.