VI MÅSTE GÖRA MER!

Byggandet medför betydande miljöpåverkan och vi i branschen måste tänka om. 

Equator står bakom Swedish Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency. Initiativet är bra och vi vill göra mer, NU.

Det behövs mer forskning och utveckling. Det behövs mer information och kommunikation kring den forskning och teknik som redan finns. Vi behöver gå från ord till handling!

Vi vill satsa 100.000 sek för att få agendan i Architects Declare att gå från digitala ord till praktisk handling.

Vi utmanar även våra arkitektkollegor - ja samtliga aktörer inom samhällsbyggandet - att göra gemensam sak så att vi tillsammans når tillräcklig förändringskraft.

Vi måste göra mer, NU!

Sveriges Arkitekter är värd för uppropet Swedish Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency i Sverige. Se https://se.architectsdeclare.com/ för mer information