Vårt Västgötagatan 5 finalist i World Architecture Festival!

Det handlar om ombyggnationen av Västgötagatan 5 vilket nu gått vidare som det enda svenska bidraget inom kategorin kontor.

Byggnaden som tidigare inrymde Skatteverkets huvudkontor har genomgått en stor förändring. Det tidigare tidstypiska 70-talsarkitekturen med sina små fönster och tunga mörkgröna plåtfasad har i vår regi getts en ökad flexibilitet för att kunna rymma flera hyresgäster samt getts ett samtida uttryck. Projektet har haft ett övergripande miljöfokus vilket bland annat tagit sig uttryck i en återanvändning av plåtfasaden. Vårt samlade arbete har inneburit att projektet klarat miljöcertifieringen LEED Platinum.

Nu ser vi fram emot att visa upp detta fina projekt i Berlin Arena senare under året!

Läs mer om projektet här.