Dags för ett omtag

Vi har en tes: Dagens stadsplanering är för ensidig och hanterar ett för smalt spektrum av kritiska frågor. Planeringsprocessen förmår inte hantera ett helhetsperspektiv på klimat, jämlikhet, hälsa, trygghet, barnperspektiv mm. Resultatet är en stad som inte stödjer det liv vi alla vill ha och behöver. Stadsplaneringen och de politiska direktiven går helt enkelt inte i takt med behoven.

Välkommen att lyssna på ett intressant samtal med en
initierad panel bestående av Annica Carlsson -vd Equator, Tobias Alfvén, -ordf. Svenska Läkaresällskapet, Katarina Wåhlin Alm -stadsbyggnadsdirektör, Nacka kommun, Ann Legeby -Professor, KTH, Marika Haug -kriminolog, Stiftelsen Tryggare Sverige under ledning av moderator Klara Palmberg Broryd - PhD i komplexitet och konsult.

Stadsplaneringsskulden - Dags för ett omtag när det gäller synen på stadsplanering.