Omstart Sverige

Efter vårens kris och omställning och med en höst där pandemin också fortsättningsvis sätter förutsättningar och ramar: Hur återgår vi till ett välfungerande samhälls- och vardagsliv utan att riskera liv och hälsa, vilka nya krav ställs och vilka förändringar i förutsättningar och beteenden kommer att påverka vad vi bygger och planerar framöver?

Detta och många fler frågor diskuteras den 2-3 september under Omstart Sverige, en digital mötesplats där flera olika samhällssektorer möts för att diskutera nuläge och framtid. Se vidare Omstart Sverige

Välkommen att lyssna på oss under våra två programpunkter:
- Hur påverkar pandemin framtidens kontorsanvändning? Den 2 september kl 15.30-16.00
- Stadsplaneringsskulden - Dags för ett omtag när det gäller synen på stadsplanering. Den 3 september kl 13.00-13.45