Kvarteret Grävlingen nominerat till ROT-priset!

Det är Stockholms Byggmästareförening som varje år delar ut ROT-priset till en ombyggnation där man "tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter".

Grävlingen, som är en del av Mood District, omdanades från en sluten bankbyggnad som inhyst endast en hyresgäst till en samlings- och mötesplats för flera. Byggnaden är numera öppen och välkomnande för fler hyresgäster såväl som för allmänheten. Med ett vackert och trivsamt atrium, passager, bubblande verksamheter och restauranger i gatuplan har Grävlingen getts nytt liv för att bejaka möten i den centrala innerstaden.

Förvandlingen i 2017–2018 ombyggnad har omvandlat Grävlingen från en ”gå-förbi-gata” till en ”stan­na-till-gata”. Den nya gatufasaden blir en distinkt inramning i trä, sten och handglaserade klinkerplattor. En integrerad fasadbelysning leker med ljuset på fasa­dens vertikala ribbor som smyckats med konststenen Dekton.

”- Den sociala hållbarheten har varit i fokus. Gaturummen har bearbetats och skalats ned i mindre delar (...) Grävlingens ljusgård har gjorts tillgänglig för allmänheten. Det främjar demokrati och jämställdhet.” -Jana Becker, uppdragsansvarig arkitekt.

Vinnaren av Stockholms Byggmästares ROT-pris presenteras i maj.