Grävlingen nominerad till ROT-priset, här intervjuar vi arkitekterna!

Kv. Grävlingen har ömsat skinn till att bli en del av MOOD Districts starka identitet, och har idag omvandlats från en gå förbi gata till en stanna till gata. Vi är enormt glada och stolta över att vara en del i denna spännande utveckling av Stockholm innerstad.

Byggnaden har redan fått internationell uppmärksamhet genom att den vertikala dektonfasaden vunnit Macael Award 2019 i kategorin ”International Award for Europe”. Idag är vår fina Grävling även nominerad till Sveriges Byggmästareförenings ROT-pris 2019. Vi ställer ett par frågor till uppdragsansvarig arkitekt Jana Becker och handläggande arkitekt Sara Hammar.

Grävlingen är nominerat till ROT-priset. Juryns motivering ”Demokrati och jämställdhet har varit ledord i renoveringen av Kvarteret Grävlingen på Regeringsgatan och ambitionen har varit att öppna upp det tidigare slutna bankpalatset till en trygg och inbjudande plats för allmänheten. ” speglar väl hur byggnaden nu bokstavligen bubblar av liv! Hur har ni lyckats med detta?

- Det är en kombination av att öka fastighetens tillgänglighet från gatan till att hitta rätta hyresgäster för framförallt gatuplanen men även högre upp i huset.

Vad är ni stoltast över när du idag tittar tillbaka på byggnadens omvandling och processen dit?

- Vi är stoltast över att den arkitektoniska kvalitén i projektet har landat rätt för huset och de omgivande gaturummen.

Grävlingens fasad har ju redan vunnit ett pris, Macael Award, grattis till den fina vinsten och berätta mer om hur den ändrar sitt uttryck dag/nattetid.

- Vi ville förändra Grävlingens karaktär i gatan och skapa en intimare och mera inbjudande atmosfär. Vi ritade en mörk sockelfasad med hög detaljering med vertikala kompositribbor och mässing med integrerad belysning. Dagtid samspelar fasadens släpljus med skyltfönstrens varma toner och på kvällen tar fasadens mässingsbelysning över och definierar byggnaden i gaturummet.

MOOD District har verkligen satt sitt avstamp i Stockholms innerstad. Hur var det att arbeta med AMF Fastigheter i den fortsatta utvecklingen av området?

- Det har varit ett lärorik och inspirerande samarbete där AMF fastigheters vision ”Vi gör stadsrum där människor vill vara” har blivit förkroppsligat.