Erik Karlin mest stolt över Ösby Park

Mitt i Djursholms allra mest lummiga villaområden har vi ritat Ösby Park åt Tobin Properties, stiliga husvolymer med ett 30-tal lägenheter har passats in i den äldre trädgårdsstadsmiljön.

Husen är uppbyggda av enkla och strama volymer som med hjälp av varma träpartier bryts ned i olika huskroppar. Dessa får sedan sin egen identitet genom olika kulörer och lek med fönstersättningen som adderar spänning till fasaderna.

Vi ville även ta tillvara tomtens unika karaktär med mycket grönska i söder och de stora ekarna i norr. Genom att placera husen kring en privat trädgård som vetter mot solen och omgivningen skapas en tydlig uppdelning i en mer offentlig och en privat sida. 

I tidningen Fastighetsvärlden får vi höra fina ord från Erik Karlin, vd för Tobin Properties: 

Vilket projekt är du mest stolt över?
– ”Vårt första projekt i Djursholm. Min mamma berättade att hennes väninna hade lagt om sina dagliga hundpromenader så att hon kan gå förbi de husen eftersom hon tycker att de är så fina. Det är roligt.”

Vidare i artikeln får vi läsa om Tobin Properties framtidssyn och Erik Karlins berättelse om resan dit: https://www.fastighetsvarlden.se/analys-fakta/port...