Årets Stockholmsbyggnad 2016

[PL]ÅTERBRUK

Nattugglan 1, är nu miljöcertifierad enligt LEED Platinum och nominerad till Årets Stockholmsbyggnad 2016. Equators miljögrupp ställer tre snabba frågor till Louise von Bahr, ansvarig arkitekt.

Grattis till miljöcertifieringen och så roligt att projektet var en av de nominerade till Årets Stockholmsbyggnad!

-Ja det var super kul! Motiveringen värmde:

”Här snackar vi hållbarhet på riktigt, detta gör betraktaren på gott humör. Innovativa och hållbara lösningar där fasadplåten har återanvänts, bockats om och fått ny ytbehandling innan de satts tillbaka…”

Att projektet också senare publicerades i tidskriften Arkitektur tror jag också sammanhängde med vårt ställningstagande för att utgå ifrån och renodla kvaliteter i den äldre, befintliga arkitekturen. Konceptet med återbruk har verkligen vunnit gehör!

Återbruk av den befintliga plåtfasaden, blev en viktig del av projektet. Hur föddes idén?

-Vårt angreppssätt bestod i att analysera och förstå, så också fasaden. Det resulterade i att vi valde att arbeta vidare med den befintliga plåten på det nya fasadförslaget då den var sliten men av god kvalitet. Därefter låg utmaningen i ekonomin, i att göra hanteringen och processen möjlig och att skapa en övertygande ”ny” vacker plåtfasad. Vi ville vi jobba in djup, variation och kulör i fasaden och i själva materialet.

Att återanvända byggnadsmaterial ställer krav på processer för såväl demontering, förvaring och transportering av byggnadsmaterial. Likaså anpassning och förädling av det återbrukade materialet. Hur väl förberedda är arkitekter och byggbolag på att arbeta med återbruk?

-Inte särskilt. Oftast är vårt branschfolk inte riktigt inställda på innovation och nytänkande, och ovilliga att ta risker. Som tur var arbetade vi med en grupp kreativa personer både inom Vasakronan (beställare), Projektbyrån (CM organisation) och i entreprenörsledet. Alla ville göra något bra och var med på att tänka lite annorlunda. Och vi lyckades!

I vissa fall saknas möjlighet att återbruka material i byggnader som moderniseras, trots att materialet kan vara fullt fungerade. I den bästa av världar, hur skulle vi hantera sådant material, för att undvika att det går till deponi?

-Analysera och pröva. Tänk påverkan och konsekvenser i alla led. Formulera er. Våga involvera andra parter. Det nya kan uppstå ur det gamla. Och det blir alltid roligare då man försöker nå lite längre!