Almedalen 2019, det här får ni inte missa!

Nu laddar vi upp inför Almedalsveckan som väntar runt hörnet och vill tipsa er om dessa 8 programpunkter som vi medverkar i. Vi ses där!

MÅNDAG KL 12:00

Lunchspecial: Lycka och välmående på ålderns höst – vilken roll spelar boendet?
Våra äldre blir allt piggare och lever allt längre. Det innebär också att de blir mer kräsna och samtidigt mindre benägna att lämna den egna bostaden. Att flytta till äldreboende medför inte enbart ett visst stigma, tillvaron på landets äldreboenden upplevs som ovärdig de människor som byggt upp det välstånd svenskt samhälle åtnjuter idag. Hur gör vi ett värdigt och attraktivt boende på ålderns höst till en standard i svenskt samhälle? Hur kan vi utveckla livskvaliteten och lycka på ett äldreboende?

MODERATOR: Anders Carlén, chefredaktör, Fastighetsnytt

 • Dorotea Stellmach, konceptutveckling, Altura Fastigheter
 • Anton Bergkvist, affärsutveckling Vård, Magnolia bostad 
 • Yves Chantereau, senior arkitekt och partner, Equator 
 • Lars Thagesson, vice vd, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB


Arrangör: Business Arena
Plats: Burmeisterska huset, strandgatan 9A


MÅNDAG KL 13:15

Sommaren i city 2090
Hopp om arbete, längtan efter förströelse eller bara drömmen om ett annat liv. Storstadens myller har alltid lockat människor till att testa vingarna. Under senare år har trycket bara ökat, av olika anledningar. Vad har detta inneburit för utvecklingen i de centrala delarna av våra tre största städer? Uttrycket “CBD” (Central Business District) som ska markera stadens finansiella hjärta, hörs inte lika ofta längre. Har våra definitioner av stadens centrala delar, var de är och vad de ska innehålla, förändrats? Hur ser aktörerna på de senaste årens utveckling i våra tre storstäder och vart är vi på väg?

MODERATOR: Annica Carlsson, vd, arkitekt och partner, Equator

 • Anna Bergström, projektutvecklare, Jernhusen
 • Anna Nordin, ansvarig affärsområde City kontor, Vasakronan


Arrangör: Business Arena
Plats: Burmeisterska huset, strandgatan 9A


TISDAG KL 09:30

Tryggt och blandat - framtidens samhällsbygge har nya former
Tillsammans kan bostadsrätter, hyresrätter, kooperativa hyresrätter och byggemenskaper bidra till ett områdes sociala hållbarhet. Vi bostadsbyggare vill vara med och ta ett större samhällsansvar. Vår övertygelse är att våra mindre kända former kan bidra till både en hållbar stadsbyggnad och ett hållbart samhälle. Vad kan politiken på nationell nivå göra, vad kan kommunerna göra och vad kan vi byggaktörer göra? Allt med fokus på konkreta förslag.

MODERATOR: Sofia Arkelsten

 • Emma Hult, Ordförande riksdagens civilutskott, bostadspolitisk talesperson, Miljöpartiet
 • Dennis Wedin, Bostads- och fastighetsborgarråd, Stockholms stad, Moderaterna
 • Eva Nordström, VD, SKB
 • Jonas Häggqvist, VD, Colive
 • Yves Chanterau, Ordförande, Equator fastighetsutveckling


Arrangör: SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening)
Plats: Rigagränd 1


TISDAG KL 13:15

Framgång ligger i kommunikationen
Brist på god kommunikation kan bli ett sänke, tänk Västlänken. En av de mer tidsödande aspekterna inom planprocessen är överklaganden. Givetvis en nödvändig och viktig del av den demokratiska processen men i många fall, kanske, en reaktion på bristande kommunikation. Att få med alla, inte bara politikerna, stärker både varumärke och projekt. Det handlar allt som oftast om förtroende. Vad är god kommunikation kopplat till planprocessen och hur kan man bygga upp ett förtroende?

MODERATOR:  Louise von Bahr, studioansvarig arkitekt, partner, Equator

 • Andréa Ström, stabschef, Tyresö kommun
 • Klas Ljungberg, affärsområdeschef kommun, Magnolia bostad
 • Britta Blaxhult, affärsutvecklingschef, Einar Mattsson


Arrangör: Business Arena
Plats: Burmeisterska huset, strandgatan 9A


TISDAG KL 18:00

Rundabordssamtal, cirkulär ekonomi
Vi behöver vara flera som samarbetar utifrån den gemensamma viljan att Sverige på riktigt ska kunna bli ett land i framkant av en cirkulär omställning. Tarkett har därför bjudit in företagsledare, hållbarhetsexperter, myndighetschefer till ett samtal i Almedalen med fokus på vad vi tillsammans kan göra för att bidra till ett samhälle med verkliga förutsättningar för en cirkulär ekonomi genom en ökad efterfrågan på återvunnet material.

 • Jana Becker, partner, Equator
 • Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn Sellss, hållbarhetschef, Ragn Sells
 • Peter Norstedt, hållbarhetschef, SKL Kommentus
 • Mats Widbom, VD, Svensk Form
 • Michael Eskils, hållbarhetschef, AMF
 • Annie Stålberg, chef för Hållbarhetsenheten, Upphandlingsmyndigheten
 • Tony Clark, VD, Avfall Sverige
 • Kristina Yngwe (C), riksdagsledamot och ordförande i miljö- och jordbruksutskottet
 • Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef, Tarkett
 • Kerstin Lagerlöf, marknadschef Sverige, TarkettPia Ölvebro, kundchef, Link Arkitektur


Arrangör: Tarkett
Plats: Strandgatan 14


ONSDAG KL 13:15

Hur skapas liv och attraktivitet i våra stadsdelar?
I en framtid där ledorden stavas hållbarhet och flexibilitet ställs helt andra krav på att bevara och återanvända det gamla. Samtidigt är jakten på framtidens talanger avgörande för vilka regioner och länder som står sig bäst i tillväxt och utveckling när företag i framkant söker talanger på en global marknad. En av det framtida samhällets utmaningar är således att i befintliga, ofta nedgångna, miljöer att skapa en omgivning som tilltalar dagens och även framtidens generationer. Hur gestaltar man en attraktiv miljö för en digital framtid där det sociala mötet blir allt viktigare? Där både dagens och morgondagens kompetenser vill vara och mötas – där de kan hitta sammanhang, livsbalans och trivsel. Allt detta ställer nya krav på fastighetsägarna och kommunerna. Kan man genom en småskalig stadsutveckling skapa liv, rörelse och trygghet som gynnar staden som helhet?

MODERATOR:  Annica Carlsson, vd, arkitekt och partner, Equator

 • Mats Hederos, vd, AMF Fastigheter
 • Annica Ånäs, vd, Atrium Ljungberg
 • Sara Olsson, chef för uthyrning, Bonnier Fastigheter


Arrangör: Business Arena
Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A


TORSDAG KL 11:15

När den globala agendan blir lokal
Stadsutveckling är en komplex process där man behöver beakta en rad faktorer för att uppnå de krav som ställs i dagens samhällsbygge. Sedan 2015 finns också FN:s 17 Globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Framtida utlysningar kommer att innehålla mer av dessa krav vilket innebär nya utmaningar när aktörer som vanligtvis inte samarbetar möts. Hur ska rollerna fördelas i det nya landskapet? Vad säger lagstiftningen?

 • Sten Lindquist, konceptägare Embassy of Sharing, Midroc
 • Anna Teglund, arkitekt MSA Partner, Equator
 • Stefan Hollmark, kommundirektör, Tyresö kommun


Arrangör: Business Arena
Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A


FREDAG KL 10:30

Att leverera en skola som levererar
När utbildning efterfrågas i allt högre grad innebär det att vi spenderar en ansenlig del av våra liv i skollokaler. En värld som blir allt mer digital kräver förmodligen också lite nya perspektiv på lärande och lärmiljöer. Har skolan fått utrymme att utvecklas under tiden det bara pratas bostäder? Har kommunerna koll och resurser för att möta det stora behovet av nya utbildningslokaler? Vilka goda exempel finns och vilka är de senaste rönen?

MODERATOR: Yves Chantereau, partner, arkitekt, Equator

 • David Magnusson, projektedare, Hemsö
 • Anita Matsson, kommunstyrelsens ordförande (S), Tyresö kommun
 • Peter Ullstad, arkitekt, Codesign/Opinion Bygga Skola


Arrangör: Business Arena
Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A