På gång

Dags för ett omtag

Vi har en tes: Dagens stadsplanering är för ensidig och hanterar ett för smalt spektrum av kritiska frågor. Planeringsprocessen förmår inte hantera ett helhetsperspektiv på klimat, jämlikhet, hälsa, trygghet, barnperspektiv mm. Resultatet är en stad som inte stödjer det liv vi alla vill ha och behöver. Stadsplaneringen och de politiska direktiven går helt enkelt inte i takt med behoven.

Välkommen att lyssna på ett intressant samtal med en
initierad panel bestående av Annica Carlsson -vd Equator, Tobias Alfvén, -ordf. Svenska Läkaresällskapet, Katarina Wåhlin Alm -stadsbyggnadsdirektör, Nacka kommun, Ann Legeby -Professor, KTH, Marika Haug -kriminolog, Stiftelsen Tryggare Sverige under ledning av moderator Klara Palmberg Broryd - PhD i komplexitet och konsult.

Stadsplaneringsskulden - Dags för ett omtag när det gäller synen på stadsplanering.

Omstart Sverige

Efter vårens kris och omställning och med en höst där pandemin också fortsättningsvis sätter förutsättningar och ramar: Hur återgår vi till ett välfungerande samhälls- och vardagsliv utan att riskera liv och hälsa, vilka nya krav ställs och vilka förändringar i förutsättningar och beteenden kommer att påverka vad vi bygger och planerar framöver?

Detta och många fler frågor diskuteras den 2-3 september under Omstart Sverige, en digital mötesplats där flera olika samhällssektorer möts för att diskutera nuläge och framtid. Se vidare Omstart Sverige

Välkommen att lyssna på oss under våra två programpunkter:
- Hur påverkar pandemin framtidens kontorsanvändning? Den 2 september kl 15.30-16.00
- Stadsplaneringsskulden - Dags för ett omtag när det gäller synen på stadsplanering. Den 3 september kl 13.00-13.45

Hur vi hanterar vår verksamhet och våra uppdrag i dagens läge

Hoppas allt är bra trots det kritiska läge samhället och vi alla nu befinner oss i.

Vi på Equator vill här informera om hur vi hanterar vår verksamhet och våra uppdrag: 

Vi tar situationen på stort allvar och följer myndigheternas restriktioner och råd. Vårt största fokus är att trygga våra medarbetares, kunders och samarbetspartners hälsa och välbefinnande. 

Samtidigt ser vi också vikten av att i ett för samhället kritiskt läge upprätthålla verksamheten på ett så vardagligt och normalt sätt som möjligt under den kommande tiden. Det stärker samhället som helhet och bidrar till att minska den ekonomiska skada som virusspridningen fört med sig. 

För oss på Equator betyder det:

 • Under de närmaste veckorna kommer vi främst utnyttja de digitala hjälpmedel som finns till hands för att fortsätta vår verksamhet. Vi kommer att ha kontoret öppet som vanligt men bemanningen är begränsad och schemalagd för att minimera pendlingsresor och glesa ut i lokalen. Vi arbetar på med våra projekt som vanligt men i huvudsak hemifrån.
 • Vi kommer att avstå resor och möten som inte är affärskritiska.
 • Vi kommer också att anpassa oss efter våra kunders och samarbetspartners restriktioner och direktiv.

I dagsläget har vi inga hinder i pågående projekt.  Vi bevakar kontinuerligt de uppdateringar av direktiv som kommer från våra myndigheter för att kunna justera vår planering vid behov.

Vi ses framförallt i digitala kanaler under de närmaste veckorna, var rädda om varandra!

EQUAL SPACES STHLM

Finissage 15 november, klockan 16-20 

Välkommen till Finissage för workshopen Equal spaces Stockholm. Levande bottenvåningar kommer att diskuteras intensivt under några dagar samt illustreras och tolkas utav turkiska Piknik works i en performativ installation på väggar och fönster till lokalen i Europahuset, Regeringsgatan 63. 

Equal spaces Stockholm kommer att genomföras i samarbete med Svenska institutet och framstående deltagare från Turkiet och Equator Stockholm.  Kom och se vad framtiden kan ge inom levande stadsmiljöer!

Equal Spaces Stockholm aims to create dialogue about the city’s challenges,  highlight complex issues surrounding the development of the city and urban space,  and also generate ideas for continued dialogue and action. 

The focus of this workshop is on the ground floor of buildings, the zone that forms the meeting between the private and the public in the street space,  the part of buildings that is closest to the pedestrian and whose content can either contribute to or worsen the public space. 

Let us together explore and present new ways to turn our cities into more livable, loveable, wise and equal spaces!

VI MÅSTE GÖRA MER!

Byggandet medför betydande miljöpåverkan och vi i branschen måste tänka om. 

Equator står bakom Swedish Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency. Initiativet är bra och vi vill göra mer, NU.

Det behövs mer forskning och utveckling. Det behövs mer information och kommunikation kring den forskning och teknik som redan finns. Vi behöver gå från ord till handling!

Vi vill satsa 100.000 sek för att få agendan i Architects Declare att gå från digitala ord till praktisk handling.

Vi utmanar även våra arkitektkollegor - ja samtliga aktörer inom samhällsbyggandet - att göra gemensam sak så att vi tillsammans når tillräcklig förändringskraft.

Vi måste göra mer, NU!

Sveriges Arkitekter är värd för uppropet Swedish Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency i Sverige. Se https://se.architectsdeclare.com/ för mer information

INTO THE WOODS på Business Arena

Equator har under lång tid arbetat med projekt i centrala Stockholm. I takt med att staden växer och förtätas aktualiseras frågan om barnens plats i den nya stadsmiljön. Kom och besök vår monter där vi visar hur vi genom lek med träpallar har bjudit in barn till att upptäcka och utforska nya platser.

Grävlingen nominerad till ROT-priset, här intervjuar vi arkitekterna!

Kv. Grävlingen har ömsat skinn till att bli en del av MOOD Districts starka identitet, och har idag omvandlats från en gå förbi gata till en stanna till gata. Vi är enormt glada och stolta över att vara en del i denna spännande utveckling av Stockholm innerstad.

Byggnaden har redan fått internationell uppmärksamhet genom att den vertikala dektonfasaden vunnit Macael Award 2019 i kategorin ”International Award for Europe”. Idag är vår fina Grävling även nominerad till Sveriges Byggmästareförenings ROT-pris 2019. Vi ställer ett par frågor till uppdragsansvarig arkitekt Jana Becker och handläggande arkitekt Sara Hammar.

Grävlingen är nominerat till ROT-priset. Juryns motivering ”Demokrati och jämställdhet har varit ledord i renoveringen av Kvarteret Grävlingen på Regeringsgatan och ambitionen har varit att öppna upp det tidigare slutna bankpalatset till en trygg och inbjudande plats för allmänheten. ” speglar väl hur byggnaden nu bokstavligen bubblar av liv! Hur har ni lyckats med detta?

- Det är en kombination av att öka fastighetens tillgänglighet från gatan till att hitta rätta hyresgäster för framförallt gatuplanen men även högre upp i huset.

Vad är ni stoltast över när du idag tittar tillbaka på byggnadens omvandling och processen dit?

- Vi är stoltast över att den arkitektoniska kvalitén i projektet har landat rätt för huset och de omgivande gaturummen.

Grävlingens fasad har ju redan vunnit ett pris, Macael Award, grattis till den fina vinsten och berätta mer om hur den ändrar sitt uttryck dag/nattetid.

- Vi ville förändra Grävlingens karaktär i gatan och skapa en intimare och mera inbjudande atmosfär. Vi ritade en mörk sockelfasad med hög detaljering med vertikala kompositribbor och mässing med integrerad belysning. Dagtid samspelar fasadens släpljus med skyltfönstrens varma toner och på kvällen tar fasadens mässingsbelysning över och definierar byggnaden i gaturummet.

MOOD District har verkligen satt sitt avstamp i Stockholms innerstad. Hur var det att arbeta med AMF Fastigheter i den fortsatta utvecklingen av området?

- Det har varit ett lärorik och inspirerande samarbete där AMF fastigheters vision ”Vi gör stadsrum där människor vill vara” har blivit förkroppsligat.

Kvarteret Grävlingen nominerat till ROT-priset!

Det är Stockholms Byggmästareförening som varje år delar ut ROT-priset till en ombyggnation där man "tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter".

Grävlingen, som är en del av Mood District, omdanades från en sluten bankbyggnad som inhyst endast en hyresgäst till en samlings- och mötesplats för flera. Byggnaden är numera öppen och välkomnande för fler hyresgäster såväl som för allmänheten. Med ett vackert och trivsamt atrium, passager, bubblande verksamheter och restauranger i gatuplan har Grävlingen getts nytt liv för att bejaka möten i den centrala innerstaden.

Förvandlingen i 2017–2018 ombyggnad har omvandlat Grävlingen från en ”gå-förbi-gata” till en ”stan­na-till-gata”. Den nya gatufasaden blir en distinkt inramning i trä, sten och handglaserade klinkerplattor. En integrerad fasadbelysning leker med ljuset på fasa­dens vertikala ribbor som smyckats med konststenen Dekton.

”- Den sociala hållbarheten har varit i fokus. Gaturummen har bearbetats och skalats ned i mindre delar (...) Grävlingens ljusgård har gjorts tillgänglig för allmänheten. Det främjar demokrati och jämställdhet.” -Jana Becker, uppdragsansvarig arkitekt.

Vinnaren av Stockholms Byggmästares ROT-pris presenteras i maj.

​Internationellt pris till Grävlingens fasad!

The Macael Award 2018: International award for Europe har tilldelats vår konststensfasad vid Regeringsgatan 59.

Ur juryns motivering:

"The facade has been made with 2,000 linear meters of slats and 500 square meters of 12 millimeters thick panels of Dekton Keranium material, mixed with led lights. The building presents a different aesthetic during the day and night. The lights become protagonists at night and, surprisingly, during the day the tonality of the façade changes due to the natural light and the shadows that are achieved through the slats. The result is an innovative vertical facade profiled with a strong personality and avant-garde style."

Vi är så glada, välkomna förbi att titta!

Mer info om projektet hittar du här

Erik Karlin mest stolt över Ösby Park

Mitt i Djursholms allra mest lummiga villaområden har vi ritat Ösby Park åt Tobin Properties, stiliga husvolymer med ett 30-tal lägenheter har passats in i den äldre trädgårdsstadsmiljön.

Husen är uppbyggda av enkla och strama volymer som med hjälp av varma träpartier bryts ned i olika huskroppar. Dessa får sedan sin egen identitet genom olika kulörer och lek med fönstersättningen som adderar spänning till fasaderna.

Vi ville även ta tillvara tomtens unika karaktär med mycket grönska i söder och de stora ekarna i norr. Genom att placera husen kring en privat trädgård som vetter mot solen och omgivningen skapas en tydlig uppdelning i en mer offentlig och en privat sida. 

I tidningen Fastighetsvärlden får vi höra fina ord från Erik Karlin, vd för Tobin Properties: 

Vilket projekt är du mest stolt över?
– ”Vårt första projekt i Djursholm. Min mamma berättade att hennes väninna hade lagt om sina dagliga hundpromenader så att hon kan gå förbi de husen eftersom hon tycker att de är så fina. Det är roligt.”

Vidare i artikeln får vi läsa om Tobin Properties framtidssyn och Erik Karlins berättelse om resan dit: https://www.fastighetsvarlden.se/analys-fakta/port...

Equator 65 år! Vi tar det från början…

I år firar vårt arkitektkontor hela 65 år och under den tiden hinner man göra mycket – nämligen inte mindre än 1752 projekt! De sträcker sig från Pontusbadet i Luleå, till Liljeholmstorget och nu till nya Sergelstan i centralaste Stockholm. En otrolig resa som började 1952 då de tre nyexaminerade arkitektstudenterna Jan, Torgny och Bengt startade sitt egna arkitektkontor, kallat EGÅ.

Det var oerhört trevligt för oss att få fira denna milstolpe tillsammans med er, och som pricken över i:et på gamla arkitekturhögskolan! En kväll fylld av skratt, dans och kära återseenden med er som varit med oss från starten och nya vänner.

När förberedelserna inför vårt 65-årsjubileum startade var det som att ge sig in i en tidsmaskin när vi grävde i arkivet. De handritade illustrationerna och a-skisserna, presentationerna i overheadformat och diabilderna visade ett ständigt växande Stockholm genom åren. En känsla av nostalgi och stolthet infann sig här på kontoret.

Stort tack till alla som kom och förgyllde denna kvälll!


VI TAR DET FRÅN BÖRJAN...

Tänk att det hela började när Jan Ericsson, Torgny Gynnerstedt och Bengt Ågren träffades under sina studier på arkitektlinjen, KTH.

Efter att studierna avslutats lämnade Torgny in ett förslag till en tävling om ett nytt medborgarhus i Gammelstaden i Göteborg. Förslaget vann och genomfördes i samarbete med Jan och Bengt. Det var här och då, 1952 som EGÅ kom till skott.

De tre arkitekterna vann därefter flertalet tävlingar bland offentliga uppdragsgivare och vanan att arbeta med dessa kom att bli en utan vår arkitektverksamhets spetskompetenser. När miljonprogrammet drog igång under 60-talet stod EGÅ stadigt, eftersom de hade vanan inne att arbeta mot offentliga beställare.  Det var väldiga byggprojekt som genomfördes under denna tid, som innebar planering av hela stadsdelar. Med dagens inriktning på multifunktionella hus kan man säga att det också är en kunskap som förvaltats väl och utvecklats i förnyelsens tecken: Helhetsgreppet är en av Equators specialiteter än idag.

Årstaberg, nu ses vi igen!

I veckan fick vi beskedet att vi vunnit det parallella uppdraget för Besqab och kvarter 4 i Årstaberg! Extra kul då vi 2013 vann för hela området, vilket så småningom resulterade i en laga kraft-vunnen detaljplan i maj 2015.


"I ett nytt kvarter i ett nybyggt område möts grannar över generationer, boendesort och färdmedel. Cykeln har en given plats, tillsammans med barnvagnar, sparkcyklar och rullatorer. På den gemensamma gården korsas vardagens rörelser, det bjuder till möten och bidrar med aktivitet och liv.

Bostäderna är ljusa och funktionella. De anpassas enkelt efter den boendes behov och livssituation, och kan lätt möbleras så att varje enskild lägenhet blir högst personlig. Precis som ett hem ska vara."

Västgötagatan 5 finalist till Årets LEED-byggnad 2017!

Idag presenterade Sweden Green Building Awards finalisterna inom kategorin Årets LEED-Byggnad 2017 och vi är glada att meddela att vårt projekt Västgötagatan 5 är ett av de tre nominerade bidragen.

Vår strävan efter att förbättra och utveckla kunskapen kring miljövänliga byggprocesser har verkligen fått genomslag. Projektet har sedan tidigare nominerats till Årets Stockholmsbyggnad 2016 och är även finalist i tävlingen World Architecture Awards 2017.

I artiklarna nedan kan du läsa mer om projektet:

Årets Stockholmsbyggnad 2016

Västgötagatan 5 finalist i World Architecture Festival!

Vårt Västgötagatan 5 finalist i World Architecture Festival!

Det handlar om ombyggnationen av Västgötagatan 5 vilket nu gått vidare som det enda svenska bidraget inom kategorin kontor.

Byggnaden som tidigare inrymde Skatteverkets huvudkontor har genomgått en stor förändring. Det tidigare tidstypiska 70-talsarkitekturen med sina små fönster och tunga mörkgröna plåtfasad har i vår regi getts en ökad flexibilitet för att kunna rymma flera hyresgäster samt getts ett samtida uttryck. Projektet har haft ett övergripande miljöfokus vilket bland annat tagit sig uttryck i en återanvändning av plåtfasaden. Vårt samlade arbete har inneburit att projektet klarat miljöcertifieringen LEED Platinum.

Nu ser vi fram emot att visa upp detta fina projekt i Berlin Arena senare under året!

Läs mer om projektet här.

Almedalen 2019, det här får ni inte missa!

Nu laddar vi upp inför Almedalsveckan som väntar runt hörnet och vill tipsa er om dessa 8 programpunkter som vi medverkar i. Vi ses där!

MÅNDAG KL 12:00

Lunchspecial: Lycka och välmående på ålderns höst – vilken roll spelar boendet?
Våra äldre blir allt piggare och lever allt längre. Det innebär också att de blir mer kräsna och samtidigt mindre benägna att lämna den egna bostaden. Att flytta till äldreboende medför inte enbart ett visst stigma, tillvaron på landets äldreboenden upplevs som ovärdig de människor som byggt upp det välstånd svenskt samhälle åtnjuter idag. Hur gör vi ett värdigt och attraktivt boende på ålderns höst till en standard i svenskt samhälle? Hur kan vi utveckla livskvaliteten och lycka på ett äldreboende?

MODERATOR: Anders Carlén, chefredaktör, Fastighetsnytt

 • Dorotea Stellmach, konceptutveckling, Altura Fastigheter
 • Anton Bergkvist, affärsutveckling Vård, Magnolia bostad 
 • Yves Chantereau, senior arkitekt och partner, Equator 
 • Lars Thagesson, vice vd, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB


Arrangör: Business Arena
Plats: Burmeisterska huset, strandgatan 9A


MÅNDAG KL 13:15

Sommaren i city 2090
Hopp om arbete, längtan efter förströelse eller bara drömmen om ett annat liv. Storstadens myller har alltid lockat människor till att testa vingarna. Under senare år har trycket bara ökat, av olika anledningar. Vad har detta inneburit för utvecklingen i de centrala delarna av våra tre största städer? Uttrycket “CBD” (Central Business District) som ska markera stadens finansiella hjärta, hörs inte lika ofta längre. Har våra definitioner av stadens centrala delar, var de är och vad de ska innehålla, förändrats? Hur ser aktörerna på de senaste årens utveckling i våra tre storstäder och vart är vi på väg?

MODERATOR: Annica Carlsson, vd, arkitekt och partner, Equator

 • Anna Bergström, projektutvecklare, Jernhusen
 • Anna Nordin, ansvarig affärsområde City kontor, Vasakronan


Arrangör: Business Arena
Plats: Burmeisterska huset, strandgatan 9A


TISDAG KL 09:30

Tryggt och blandat - framtidens samhällsbygge har nya former
Tillsammans kan bostadsrätter, hyresrätter, kooperativa hyresrätter och byggemenskaper bidra till ett områdes sociala hållbarhet. Vi bostadsbyggare vill vara med och ta ett större samhällsansvar. Vår övertygelse är att våra mindre kända former kan bidra till både en hållbar stadsbyggnad och ett hållbart samhälle. Vad kan politiken på nationell nivå göra, vad kan kommunerna göra och vad kan vi byggaktörer göra? Allt med fokus på konkreta förslag.

MODERATOR: Sofia Arkelsten

 • Emma Hult, Ordförande riksdagens civilutskott, bostadspolitisk talesperson, Miljöpartiet
 • Dennis Wedin, Bostads- och fastighetsborgarråd, Stockholms stad, Moderaterna
 • Eva Nordström, VD, SKB
 • Jonas Häggqvist, VD, Colive
 • Yves Chanterau, Ordförande, Equator fastighetsutveckling


Arrangör: SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening)
Plats: Rigagränd 1


TISDAG KL 13:15

Framgång ligger i kommunikationen
Brist på god kommunikation kan bli ett sänke, tänk Västlänken. En av de mer tidsödande aspekterna inom planprocessen är överklaganden. Givetvis en nödvändig och viktig del av den demokratiska processen men i många fall, kanske, en reaktion på bristande kommunikation. Att få med alla, inte bara politikerna, stärker både varumärke och projekt. Det handlar allt som oftast om förtroende. Vad är god kommunikation kopplat till planprocessen och hur kan man bygga upp ett förtroende?

MODERATOR:  Louise von Bahr, studioansvarig arkitekt, partner, Equator

 • Andréa Ström, stabschef, Tyresö kommun
 • Klas Ljungberg, affärsområdeschef kommun, Magnolia bostad
 • Britta Blaxhult, affärsutvecklingschef, Einar Mattsson


Arrangör: Business Arena
Plats: Burmeisterska huset, strandgatan 9A


TISDAG KL 18:00

Rundabordssamtal, cirkulär ekonomi
Vi behöver vara flera som samarbetar utifrån den gemensamma viljan att Sverige på riktigt ska kunna bli ett land i framkant av en cirkulär omställning. Tarkett har därför bjudit in företagsledare, hållbarhetsexperter, myndighetschefer till ett samtal i Almedalen med fokus på vad vi tillsammans kan göra för att bidra till ett samhälle med verkliga förutsättningar för en cirkulär ekonomi genom en ökad efterfrågan på återvunnet material.

 • Jana Becker, partner, Equator
 • Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn Sellss, hållbarhetschef, Ragn Sells
 • Peter Norstedt, hållbarhetschef, SKL Kommentus
 • Mats Widbom, VD, Svensk Form
 • Michael Eskils, hållbarhetschef, AMF
 • Annie Stålberg, chef för Hållbarhetsenheten, Upphandlingsmyndigheten
 • Tony Clark, VD, Avfall Sverige
 • Kristina Yngwe (C), riksdagsledamot och ordförande i miljö- och jordbruksutskottet
 • Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef, Tarkett
 • Kerstin Lagerlöf, marknadschef Sverige, TarkettPia Ölvebro, kundchef, Link Arkitektur


Arrangör: Tarkett
Plats: Strandgatan 14


ONSDAG KL 13:15

Hur skapas liv och attraktivitet i våra stadsdelar?
I en framtid där ledorden stavas hållbarhet och flexibilitet ställs helt andra krav på att bevara och återanvända det gamla. Samtidigt är jakten på framtidens talanger avgörande för vilka regioner och länder som står sig bäst i tillväxt och utveckling när företag i framkant söker talanger på en global marknad. En av det framtida samhällets utmaningar är således att i befintliga, ofta nedgångna, miljöer att skapa en omgivning som tilltalar dagens och även framtidens generationer. Hur gestaltar man en attraktiv miljö för en digital framtid där det sociala mötet blir allt viktigare? Där både dagens och morgondagens kompetenser vill vara och mötas – där de kan hitta sammanhang, livsbalans och trivsel. Allt detta ställer nya krav på fastighetsägarna och kommunerna. Kan man genom en småskalig stadsutveckling skapa liv, rörelse och trygghet som gynnar staden som helhet?

MODERATOR:  Annica Carlsson, vd, arkitekt och partner, Equator

 • Mats Hederos, vd, AMF Fastigheter
 • Annica Ånäs, vd, Atrium Ljungberg
 • Sara Olsson, chef för uthyrning, Bonnier Fastigheter


Arrangör: Business Arena
Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A


TORSDAG KL 11:15

När den globala agendan blir lokal
Stadsutveckling är en komplex process där man behöver beakta en rad faktorer för att uppnå de krav som ställs i dagens samhällsbygge. Sedan 2015 finns också FN:s 17 Globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Framtida utlysningar kommer att innehålla mer av dessa krav vilket innebär nya utmaningar när aktörer som vanligtvis inte samarbetar möts. Hur ska rollerna fördelas i det nya landskapet? Vad säger lagstiftningen?

 • Sten Lindquist, konceptägare Embassy of Sharing, Midroc
 • Anna Teglund, arkitekt MSA Partner, Equator
 • Stefan Hollmark, kommundirektör, Tyresö kommun


Arrangör: Business Arena
Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A


FREDAG KL 10:30

Att leverera en skola som levererar
När utbildning efterfrågas i allt högre grad innebär det att vi spenderar en ansenlig del av våra liv i skollokaler. En värld som blir allt mer digital kräver förmodligen också lite nya perspektiv på lärande och lärmiljöer. Har skolan fått utrymme att utvecklas under tiden det bara pratas bostäder? Har kommunerna koll och resurser för att möta det stora behovet av nya utbildningslokaler? Vilka goda exempel finns och vilka är de senaste rönen?

MODERATOR: Yves Chantereau, partner, arkitekt, Equator

 • David Magnusson, projektedare, Hemsö
 • Anita Matsson, kommunstyrelsens ordförande (S), Tyresö kommun
 • Peter Ullstad, arkitekt, Codesign/Opinion Bygga Skola


Arrangör: Business Arena
Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A

Almedalen närmar sig med stormsteg, här är debatterna ni inte får missa!

Under årets Almedalsvecka har vi ett fullspäckat schema där vi deltar i flera spännande seminarier!

Med mikrofonen i hand kommer vår VD Annica Carlsson, Yves Chantereau och Mia Åberg diskutera hur vi löser Bostadsbristen, skapar Hållbara stadsdelar samt hur Medborgardialog kan se ut i en tid med expansiva sociala medier. Samtliga seminarium äger rum på Business Arenas talarscen vid restaurang Supper på Strandgatan 9, välkomna!


MÅNDAG 09:00
Plats för alla – lika självklart som svårt

Staden växer, fler bostadshus innebär att fler människor delar samma ytor. I dagens urbaniserade värld är det viktigt att alla känner sig välkomna i staden, både vad gäller tillgång till bostad men även i de gemensamma rummen. Vilka är utmaningarna när mångfalden styr utvecklingen? Hur ska vi tänka i stadsutvecklingen för att motverka de ökande sociala klyftorna i samhället?

 • David Johansson, fastighetschef, Humlegården
 • Lena Dahlstedt, stadsdirektör, Nacka kommun
 • Katarina Fredrika, stadskreatör, Nacka kommun
 • Annica Carlsson, vd, Equator

MODERATOR: Anna Molén, stadsutvecklingsstrateg, planarkitekt, Tyrénsgren, statsvetare


TISDAG 13:45
Hur skapas en hållbar stadsdel? 

När nya områden planeras finns många faktorer att ta hänsyn till och för att en ny stadsdel ska vara hållbar måste många funktioner finnas på plats. Boende för unga och äldre, skolor, vård, smidiga logistiklösningar, förutsättningar för en hållbar transportinfrastruktur och handel i närområdet. Hur kan företag samverka för att skapa en miljö som blir hållbar ur alla vinklar? Vad bör man tänka på när man planerar ett nytt område?

 • Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig, Atrium-Ljungberg
 • Sara Östmark, affärsutvecklingschef, Stenvalvet
 • Teresa Mattisson, försäljningschef för energilösningar / Head of Sales Customer Solutions Large, E.ON
 • Annica Carlsson, vd Equator 
 • Johan Augustsson, fastighetsdirektör, Lidl Sverige 

MODERATOR: Kenneth Hagström, vd, Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB


TORSDAG 16:00
Mer konstruktiva dialoger eller är det åsikter till varje pris som gäller?

Det är en självklarhet att medborgare ska ha rätt att uttrycka sina synpunkter när det ska byggas och planer ska upprättas. Frågan är bara om man måste tänka till kring formerna och åsiktskulturen i en tid av sociala medier, alternativa fakta och varierande respekt för domstolsbeslut. Finns risken att konstruktiva samhällsvisioner obstrueras i en mer otyglad åsiktskultur? Välkommen till en angelägen diskussion om hur vi hittar fram till ett bättre sätt att föra dialoger i projektsammanhang.

 • Yves Chanterau, senior arkitekt, partner, Equator
 • Ewelina Tokarczyk Holm, kommunikationschef, Einar Mattsson


FREDAG 09:45
Så bygger vi bort bristen på bostäder – Bostadsbyggarna tänker fritt!

Den magiska siffran 700 000 nya bostäder hägrar vid horisonten. På vissa håll har byggandet onekligen tagit viss fart, men det ska till mycket mer för att den omfattningen ska bli verklighet. Här låter vi de riktiga experterna – de som bygger bostäder – tänka fritt om hur de skulle göra för att få riktig fart på produktionen. Sju representanter för sju tunga bostadsbyggare ställer sig på scenen och berättar om sina lösningar under sju visionära minuter.

 • Yves Chanterau, senior arkitekt, partner, Equator
 • Margaretha Söderström, kommunikationschef, MKB Fastighets AB
 • Jonas Larsson, energi- och miljöchef, Stena Fastigheter Malmö


FREDAG 11:15
Hur löser arkitekterna bostadskrisen? – Sju gånger sju kreativa minuter på scenen

Arkitekterna är en av de yrkesgrupper som har mest insyn och som kan mest om planering, byggande och utformning i en situation där 240 av landets 290 kommuner lider av bostadsbrist, över 700 000 nya bostäder behövs till 2025 och 40 000 nya bostäder ska byggas till 2020 – bara i Stockholms stad. Bristen på bostäder är något som påverkar människors liv varje dag – och det som faktiskt byggs är det långt ifrån alla som kan efterfråga.

I den här punkten ställer sig sju representanter för framgångsrika arkitektföretag på scenen och berättar om sina lösningar under sju koncentrerade minuter.

 • Anna Wijkmark, marknadschef, Reflex
 • Pia Ölvebro, kundchef, Link Arkitektur
 • Mia Åberg, arkitekt, studiochef, partner, Equator
 • Cecilia Holmström, Strategic Advisor, Partner, Architect SAR/MSA, Tengbom

MODERATOR: Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter

Årets Stockholmsbyggnad 2016

[PL]ÅTERBRUK

Nattugglan 1, är nu miljöcertifierad enligt LEED Platinum och nominerad till Årets Stockholmsbyggnad 2016. Equators miljögrupp ställer tre snabba frågor till Louise von Bahr, ansvarig arkitekt.

Grattis till miljöcertifieringen och så roligt att projektet var en av de nominerade till Årets Stockholmsbyggnad!

-Ja det var super kul! Motiveringen värmde:

”Här snackar vi hållbarhet på riktigt, detta gör betraktaren på gott humör. Innovativa och hållbara lösningar där fasadplåten har återanvänts, bockats om och fått ny ytbehandling innan de satts tillbaka…”

Att projektet också senare publicerades i tidskriften Arkitektur tror jag också sammanhängde med vårt ställningstagande för att utgå ifrån och renodla kvaliteter i den äldre, befintliga arkitekturen. Konceptet med återbruk har verkligen vunnit gehör!

Återbruk av den befintliga plåtfasaden, blev en viktig del av projektet. Hur föddes idén?

-Vårt angreppssätt bestod i att analysera och förstå, så också fasaden. Det resulterade i att vi valde att arbeta vidare med den befintliga plåten på det nya fasadförslaget då den var sliten men av god kvalitet. Därefter låg utmaningen i ekonomin, i att göra hanteringen och processen möjlig och att skapa en övertygande ”ny” vacker plåtfasad. Vi ville vi jobba in djup, variation och kulör i fasaden och i själva materialet.

Att återanvända byggnadsmaterial ställer krav på processer för såväl demontering, förvaring och transportering av byggnadsmaterial. Likaså anpassning och förädling av det återbrukade materialet. Hur väl förberedda är arkitekter och byggbolag på att arbeta med återbruk?

-Inte särskilt. Oftast är vårt branschfolk inte riktigt inställda på innovation och nytänkande, och ovilliga att ta risker. Som tur var arbetade vi med en grupp kreativa personer både inom Vasakronan (beställare), Projektbyrån (CM organisation) och i entreprenörsledet. Alla ville göra något bra och var med på att tänka lite annorlunda. Och vi lyckades!

I vissa fall saknas möjlighet att återbruka material i byggnader som moderniseras, trots att materialet kan vara fullt fungerade. I den bästa av världar, hur skulle vi hantera sådant material, för att undvika att det går till deponi?

-Analysera och pröva. Tänk påverkan och konsekvenser i alla led. Formulera er. Våga involvera andra parter. Det nya kan uppstå ur det gamla. Och det blir alltid roligare då man försöker nå lite längre!