På gång

Vårt Västgötagatan 5 finalist i World Architecture Festival!

Det handlar om ombyggnationen av Västgötagatan 5 vilket nu gått vidare som det enda svenska bidraget inom kategorin kontor.

Byggnaden som tidigare inrymde Skatteverkets huvudkontor har genomgått en stor förändring. Det tidigare tidstypiska 70-talsarkitekturen med sina små fönster och tunga mörkgröna plåtfasad har i vår regi getts en ökad flexibilitet för att kunna rymma flera hyresgäster samt getts ett samtida uttryck. Projektet har haft ett övergripande miljöfokus vilket bland annat tagit sig uttryck i en återanvändning av plåtfasaden. Vårt samlade arbete har inneburit att projektet klarat miljöcertifieringen LEED Platinum.

Nu ser vi fram emot att visa upp detta fina projekt i Berlin Arena senare under året!

Läs mer om projektet här.

Almedalen närmar sig med stormsteg, här är debatterna ni inte får missa!

Under årets Almedalsvecka har vi ett fullspäckat schema där vi deltar i flera spännande seminarier!

Med mikrofonen i hand kommer vår VD Annica Carlsson, Yves Chantereau och Mia Åberg diskutera hur vi löser Bostadsbristen, skapar Hållbara stadsdelar samt hur Medborgardialog kan se ut i en tid med expansiva sociala medier. Samtliga seminarium äger rum på Business Arenas talarscen vid restaurang Supper på Strandgatan 9, välkomna!


MÅNDAG 09:00
Plats för alla – lika självklart som svårt

Staden växer, fler bostadshus innebär att fler människor delar samma ytor. I dagens urbaniserade värld är det viktigt att alla känner sig välkomna i staden, både vad gäller tillgång till bostad men även i de gemensamma rummen. Vilka är utmaningarna när mångfalden styr utvecklingen? Hur ska vi tänka i stadsutvecklingen för att motverka de ökande sociala klyftorna i samhället?

 • David Johansson, fastighetschef, Humlegården
 • Lena Dahlstedt, stadsdirektör, Nacka kommun
 • Katarina Fredrika, stadskreatör, Nacka kommun
 • Annica Carlsson, vd, Equator

MODERATOR: Anna Molén, stadsutvecklingsstrateg, planarkitekt, Tyrénsgren, statsvetare


TISDAG 13:45
Hur skapas en hållbar stadsdel? 

När nya områden planeras finns många faktorer att ta hänsyn till och för att en ny stadsdel ska vara hållbar måste många funktioner finnas på plats. Boende för unga och äldre, skolor, vård, smidiga logistiklösningar, förutsättningar för en hållbar transportinfrastruktur och handel i närområdet. Hur kan företag samverka för att skapa en miljö som blir hållbar ur alla vinklar? Vad bör man tänka på när man planerar ett nytt område?

 • Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig, Atrium-Ljungberg
 • Sara Östmark, affärsutvecklingschef, Stenvalvet
 • Teresa Mattisson, försäljningschef för energilösningar / Head of Sales Customer Solutions Large, E.ON
 • Annica Carlsson, vd Equator 
 • Johan Augustsson, fastighetsdirektör, Lidl Sverige 

MODERATOR: Kenneth Hagström, vd, Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB


TORSDAG 16:00
Mer konstruktiva dialoger eller är det åsikter till varje pris som gäller?

Det är en självklarhet att medborgare ska ha rätt att uttrycka sina synpunkter när det ska byggas och planer ska upprättas. Frågan är bara om man måste tänka till kring formerna och åsiktskulturen i en tid av sociala medier, alternativa fakta och varierande respekt för domstolsbeslut. Finns risken att konstruktiva samhällsvisioner obstrueras i en mer otyglad åsiktskultur? Välkommen till en angelägen diskussion om hur vi hittar fram till ett bättre sätt att föra dialoger i projektsammanhang.

 • Yves Chanterau, senior arkitekt, partner, Equator
 • Ewelina Tokarczyk Holm, kommunikationschef, Einar Mattsson


FREDAG 09:45
Så bygger vi bort bristen på bostäder – Bostadsbyggarna tänker fritt!

Den magiska siffran 700 000 nya bostäder hägrar vid horisonten. På vissa håll har byggandet onekligen tagit viss fart, men det ska till mycket mer för att den omfattningen ska bli verklighet. Här låter vi de riktiga experterna – de som bygger bostäder – tänka fritt om hur de skulle göra för att få riktig fart på produktionen. Sju representanter för sju tunga bostadsbyggare ställer sig på scenen och berättar om sina lösningar under sju visionära minuter.

 • Yves Chanterau, senior arkitekt, partner, Equator
 • Margaretha Söderström, kommunikationschef, MKB Fastighets AB
 • Jonas Larsson, energi- och miljöchef, Stena Fastigheter Malmö


FREDAG 11:15
Hur löser arkitekterna bostadskrisen? – Sju gånger sju kreativa minuter på scenen

Arkitekterna är en av de yrkesgrupper som har mest insyn och som kan mest om planering, byggande och utformning i en situation där 240 av landets 290 kommuner lider av bostadsbrist, över 700 000 nya bostäder behövs till 2025 och 40 000 nya bostäder ska byggas till 2020 – bara i Stockholms stad. Bristen på bostäder är något som påverkar människors liv varje dag – och det som faktiskt byggs är det långt ifrån alla som kan efterfråga.

I den här punkten ställer sig sju representanter för framgångsrika arkitektföretag på scenen och berättar om sina lösningar under sju koncentrerade minuter.

 • Anna Wijkmark, marknadschef, Reflex
 • Pia Ölvebro, kundchef, Link Arkitektur
 • Mia Åberg, arkitekt, studiochef, partner, Equator
 • Cecilia Holmström, Strategic Advisor, Partner, Architect SAR/MSA, Tengbom

MODERATOR: Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter

Årets Stockholmsbyggnad 2016

[PL]ÅTERBRUK

Nattugglan 1, är nu miljöcertifierad enligt LEED Platinum och nominerad till Årets Stockholmsbyggnad 2016. Equators miljögrupp ställer tre snabba frågor till Louise von Bahr, ansvarig arkitekt.

Grattis till miljöcertifieringen och så roligt att projektet var en av de nominerade till Årets Stockholmsbyggnad!

-Ja det var super kul! Motiveringen värmde:

”Här snackar vi hållbarhet på riktigt, detta gör betraktaren på gott humör. Innovativa och hållbara lösningar där fasadplåten har återanvänts, bockats om och fått ny ytbehandling innan de satts tillbaka…”

Att projektet också senare publicerades i tidskriften Arkitektur tror jag också sammanhängde med vårt ställningstagande för att utgå ifrån och renodla kvaliteter i den äldre, befintliga arkitekturen. Konceptet med återbruk har verkligen vunnit gehör!

Återbruk av den befintliga plåtfasaden, blev en viktig del av projektet. Hur föddes idén?

-Vårt angreppssätt bestod i att analysera och förstå, så också fasaden. Det resulterade i att vi valde att arbeta vidare med den befintliga plåten på det nya fasadförslaget då den var sliten men av god kvalitet. Därefter låg utmaningen i ekonomin, i att göra hanteringen och processen möjlig och att skapa en övertygande ”ny” vacker plåtfasad. Vi ville vi jobba in djup, variation och kulör i fasaden och i själva materialet.

Att återanvända byggnadsmaterial ställer krav på processer för såväl demontering, förvaring och transportering av byggnadsmaterial. Likaså anpassning och förädling av det återbrukade materialet. Hur väl förberedda är arkitekter och byggbolag på att arbeta med återbruk?

-Inte särskilt. Oftast är vårt branschfolk inte riktigt inställda på innovation och nytänkande, och ovilliga att ta risker. Som tur var arbetade vi med en grupp kreativa personer både inom Vasakronan (beställare), Projektbyrån (CM organisation) och i entreprenörsledet. Alla ville göra något bra och var med på att tänka lite annorlunda. Och vi lyckades!

I vissa fall saknas möjlighet att återbruka material i byggnader som moderniseras, trots att materialet kan vara fullt fungerade. I den bästa av världar, hur skulle vi hantera sådant material, för att undvika att det går till deponi?

-Analysera och pröva. Tänk påverkan och konsekvenser i alla led. Formulera er. Våga involvera andra parter. Det nya kan uppstå ur det gamla. Och det blir alltid roligare då man försöker nå lite längre!