Kvalitets- & Miljöpolicy

VÅR ARKITEKTUR ÄR ETT VERKTYG FÖR ATT SKAPA EN BÄTTRE VÄRLD.
EN BÄTTRE, VACKRARE VÄRLD, I VILKEN ARKITEKTUR BERÖR - OCH KÄNNS I MAGEN.
VÅR ARKITEKTUR SKA VARA EKOLOGISKT, ETISKT OCH ESTETISKT HÅLLBAR.

I vår vardag innebär det att vi alltid strävar efter att nyttja naturens resurser så klokt och varsamt som möjligt. Vi ser till att våra idéer och lösningar tar hänsyn och finns till för alla. Våra byggnader är inte bara tilltalande för ögat utan ska vara lika relevanta nu som om 50 år.

Vi tar initiativ, är engagerade, delaktiga och bidrar med kunskap, nyfikenhet och kreativitet i alla delar av byggprocessen, från analys till färdig byggnad.

Som stöd har vi EQuality, ett systematiskt, strukturerat och anpassningsbart arbetsverktyg som hjälper oss att uppfylla våra kunders behov, samhällets lagar samt våra krav på oss själva.


Våra ställningstagande:

  • Vi ska inte jobba med sådant som skadar samhället.
  • Vi vill inte jobba med intetsägande arkitektur, vi vill beröra.
  • Vi vill inte jobba med sådant som inte förbättrar samhället.
  • Vi ska inte jobba enbart för pengar, vi vill något mer.
  • Vi ska inte slösa med naturens resurser, vi har fokus på hållbarhet i alla skeden.
  • Vi utför inte bara order, vi tar plats i processen.
  • Vi ska inte ge upp, vi kämpar för det vi tror på.
  • Vi ska inte jobba isolerat, internt eller externt.
  • Vi ska inte återuppfinna hjulet, vi lär oss av varandra.