Så är det att jobba på Equator

Jag har på Equator fått chansen att arbeta med högaktuellt ämne; bostäder. Att vi ritar flerbostadshus som sedan uppförs betyder att vi faktiskt bidrar till att det produceras fler bostäder, även om vi naturligtvis skulle behöva rita och bygga ännu fler för att råda bot på bostadsbristen.

På kontoret finns det utrymme för både frågor och svar, ibland även lite osäkerhet. Ingen av oss kan allt, men vi ges alla chansen att lära oss mer. Här finns en kultur av att kompetens och intresse från områden även utanför arkitekturen tas tillvara och blir en del av vår arkitektroll. Det är bra, det gör rollen mer intressant och hållbar på lång sikt. 

Equator är ett arkitektkontor med stor bredd, både när det gäller uppdrag och oss som jobbar här. Växlingen mellan diskussioner kring brandskyddsdetaljer och vilket trumsolo som egentligen är världens märkligaste är blixtsnabb. Denna variation är någonting jag verkligen gillar och jag är övertygad om att den i slutändan även ger upphov till bättre arkitektur.

- Rasmus Siimes, arkitekt.