Om Oss

Vi är ett arkitektkontor som kombinerar kunskap och en nyfiken kreativitet med ett aktivt affärstänkande genom hela projektprocessen, från de tidiga analyserna till den färdiga byggnaden.

Genom vårt analytiska förhållningssätt till arkitektur hanterar vi komplexa förhållanden och processer. Vi anser att ett nära samarbete och en öppen diskussion med alla inblandade aktörer resulterar i framgångsrika projekt, estetiskt såväl som ekonomiskt.

Vårt arbete är baserat på tydliga etiska riktlinjer och fokus ligger på att arbeta med respekt för sociala, ekonomiska och hållbarhetsfrågor. Vi utgår alltid från en helhetssyn och återanvänder sådant som går. Finns en vacker plåtfasad rustar vi upp den istället för att ersätta med en ny. Målet är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande, och många av våra projekt är miljöcertifierade.

Idag är vi 55 engagerade medarbetare, många med en utländsk bakgrund vilket berikar oss med ny kompetens och erfarenhet. Verksamheten grundades redan 1952 och ägs idag av 10 partners, alla aktiva inom företaget.