Equator Stockholm - Integritetspolicy

ALLMÄNT

I denna dataskydds-Integritetspolicy informerar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att ställa frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?  Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet är en personuppgift, till exempel namn, epost och personnummer men också bilder och användarnamn i digitala medier. Behandling av personuppgifter är alla aktiviteter som sker med personuppgifterna i IT-system, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer och även fysiska noteringar i exempelvis anteckningsblock. Aktiviteter är till exempel om insamling, registrering, läsning, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Equator Stockholm AB, organisationsnummer 556064-0616. 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG

 Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din befattning för att kunna utföra de tjänster och uppdrag som vi åtar oss. Vi kommer även behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig och ditt företag, såsom vid olika event, seminarier eller enkäter för att utvärdera vår insats eller att marknadsföra våra tjänster.  FRÅN VILKA KÄLLOR HÄMTAR VI PERSONUPPGIFTER? Insamling av dina personuppgifter sker exempelvis då vi arbetar i ett projekt tillsammans, om du deltar på seminarier och andra event eller tar kontakt med oss i olika ärenden. Ibland hämtar vi uppgifter från tredje part. Det gäller t ex: • Uppgifter från Bolagsverket • Uppgifter från externa websidor • Kakor (cookies) och Google Analytics När du använder våra webbplatser samlas användarstatistik in till Google Analytics via cookies. Vi använder Google Analytics för att utvärdera trafiken på webbplatsen. Vi sammanställer rapporter över besökares beteende på webbplatsen så vi kan förbättra innehållet. Detta sker på ett anonymiserat sätt tack vare IP-maskering som bara använder en del av IP-adressen. Du kan när som helst välja att exkluderas från denna statistikhämtning via ett tillägg till din webbläsare som kan laddas ner via Googles webbplats och installeras https://tools.google.com/dlpage/gaoptout