EQ Living

Att bygga själv- en av vägarna ur bostadskrisen?

Idag ser vi både ett ökat antal osålda nya bostäder och minskad bostadsproduktion, samtidigt som vi har ett skriande stort behov av bostäder. Situationen är komplex och kräver åtgärder på flera nivåer.  

Nya vägar framåt behövs, och en av dem kan vara att låta medborgarna själva producera sina bostäder. I andra delar av Europa är egenproducerade bostäder redan ett framgångsrikt koncept; Det startade i Tyskland på 1990-talet och har på senare år tagit fart i Frankrike och Finland.

Konceptet är enkelt. Istället för att köpa bostäder via en bostadsproducent går medborgare samman och bygger på egen hand. De köper marken från kommunen och kontrakterar företag för att bygga bostadshuset och lägenheterna så som de själva vill ha det.

För konsumenter finns flera uppenbara fördelar. På en bostadsmarknad där det är svårt att hitta ett boende som passar är det attraktivt att själv bestämma var och hur man vill bo. Dessutom finns en möjlighet att få ned priset eller få mer för pengarna då exploateringsvinsten, som normalt sett tillfaller bostadsproducenten, inte längre finns med i kalkylen.

Det finns även flera fördelar för kommunen. Att överlåta mark direkt till medborgarna ger kommunerna ett komplement till dagens förfarande och en möjlighet att naturligt involvera medborgarna i frågan om bostadsförsörjning. Med ett högre engagemang och deltagande från de som bor i området förbättras även förutsättningarna för att det som byggs faktiskt fungerar och accepteras i området.

Equator är initiativtagare till EQ Living som verkar för att introducera egenproducerade bostäder i stor skala i Sverige.

Läs mer om EQ Living här.