Into the Woods

Barnperspektivet - ett allt vanligare inslag i diskussionen om utformningen av våra nya stadsmiljöer. Men vad talar vi egentligen om när vi talar om barnens perspektiv? Allt för ofta är det vuxnas föreställningar snarare än barnens egna perspektiv som kommer till tals. Vi vill belysa denna fråga och undersöka olika metoder för att involvera barn och deras upplevelser vid utformning av vår gemensamma miljö

Genom Into the Woods utforskar vi Växthusträdgården - en bortglömd och lummig del av Serra dei Giardini. Med interaktiva workshops bjuder vi in barn från grannskapet att leka, tänka, bygga och ta platsen i anspråk. Vi tänker trä och träkonstruktion, där vi genom lek med svenskt trä bland venezianska träd skapar ett lokalt engagemang och idéer om en framtida användning av platsen, för både stora och små. Vi visar formstarkt svenskt träbyggande och tar med oss insikter och upplevelser hem om barnens undersökande och utforskande lek i den hemliga trädgården, barnperspektivet omsatt i praktisk handling.

Into the woods är en del av Microclimas program Garden of the unaccompanied children i Serra dei Giardini mellan 23 maj – 16 september.

Med initiativet att väcka uppmärksamhet kring den publika men svåråtkomliga parken invid Serra dei Giardini lanserar vi nu Into the Woods första workshop!

Här bygger lokala barn från Venedig brokonstruktioner i trä och snöre för att inspirera och bereda väg för vårt fortsatta arbete med att göra parken och stadsmiljön mer tillgänglig för barn, både i Venedig och hemma i Stockholm.