Into The Woods

Barn i staden under Arkitekturbiennalen i Venedig

Venedig är en stad som exploateras och domineras av evenemang och av turism. Invånarna vittnar om att stadsrummet blir trängre och trängre för de bofasta, men mer anpassat för tillfälliga besökare. Det finns få platser och parker där stadens barn kan vistas. I maj och september i år genomförde vi interaktiva workshops med lokala barn, för att se hur de undersökte och planerade en egen plats. 

Under Arkitekturbiennalen 2018 presenterades resultatet i utställningen Into The Woods, som ägde rum i Växthusgården – en bortglömd, lummig del av Serra dei Giardini. Bara en av tio av de venetianska vuxna som var med visste om att platsen existerade. Med svenskt trä bland italienska träd skapades idéer om framtida användning av platsen. De pallar vi hade med oss visade sig fungera som både broar, trappsteg och stigar.

Vi hoppas att våra workshops i Venedig ska ha lämnat avtryck, att vi inspirerat till att öppna upp och använda ytterligare gömda och bortglömda områden, till gagn för både små och stora invånare. Själva tar vi, inför det fortsatta arbetet med projektet Barn i staden, med oss insikter om barnens skapande och deras perspektiv, i praktiken.