Barnperspektiv

Barn i stadsmiljö

År 2040 förväntas Stockholm ha närmare 1,3 miljoner invånare, och antalet barn i förskole- och skolålder kommer då ha ökat med cirka 65 000. Det innebär behov av fler bostäder, skolor, lekplatser och parker. Hur använder vi barnets perspektiv när staden växer? Under rubriken Barn i staden vill vi på Equator initiera samtal kring barnens plats i det framtida Stockholm. En stad där lek och lärande inte isoleras till enskilda ytor, utan integreras i stadsbygget från början.

Den inledande delen av projektet kallar vi för Into The Woods. Inför och under Arkitekturbiennalen i Venedig 2018 genomförde vi workshops för venetianska barn. Det resulterade i en utställning, där barnen var medskapare, som ägde rum i september i en bortglömd del av Serra dei Giardini.

Med arbetet med Into The Woods och det pågående projektet Barn i staden vill vi belysa det faktum att trots att barnets perspektiv numera är ett vanligt inslag i diskussionen kring utformningen och uppförandet av nya stadsmiljöer, handlar det fortfarande alltför ofta om den vuxnes idé om vad ett barnperspektiv är. Vi vill testa och visa på nya metoder för att tillgodogöra oss barnets egen upplevelse av staden.