Barn i staden

Barn i stadsmiljö

År 2040 förväntas Stockholm ha närmare 1,3 miljoner invånare, och antalet barn i förskole- och skolålder kommer då ha ökat med cirka 65 000. Det innebär behov av fler bostäder, skolor, lekplatser och parker. Hur använder vi barnets perspektiv när staden växer? Under rubriken Barn i staden vill vi på Equator initiera samtal kring barnens plats i det framtida Stockholm. En stad där lek och lärande inte isoleras till enskilda ytor, utan integreras i stadsbygget från början.

Den inledande delen av projektet kallar vi för Into The Woods. Inför och under Arkitekturbiennalen i Venedig 2018 genomförde vi workshops för venetianska barn. Det resulterade i en utställning, där barnen var medskapare, som ägde rum i september i en bortglömd del av Serra dei Giardini.

Med arbetet med Into The Woods och det pågående projektet Barn i staden vill vi belysa det faktum att trots att barnets perspektiv numera är ett vanligt inslag i diskussionen kring utformningen och uppförandet av nya stadsmiljöer, handlar det fortfarande alltför ofta om den vuxnes idé om vad ett barnperspektiv är. Vi vill testa och visa på nya metoder för att tillgodogöra oss barnets egen upplevelse av staden.

Barn i staden under Arkitekturbiennalen i Venedig

Venedig är en stad som exploateras och domineras av evenemang och av turism. Invånarna vittnar om att stadsrummet blir trängre och trängre för de bofasta, men mer anpassat för tillfälliga besökare. Det finns få platser och parker där stadens barn kan vistas. I maj och september i år genomförde vi interaktiva workshops med lokala barn, för att se hur de undersökte och planerade en egen plats. 

Under Arkitekturbiennalen 2018 presenterades resultatet i utställningen Into The Woods, som ägde rum i Växthusgården – en bortglömd, lummig del av Serra dei Giardini. Bara en av tio av de venetianska vuxna som var med visste om att platsen existerade. Med svenskt trä bland italienska träd skapades idéer om framtida användning av platsen. De pallar vi hade med oss visade sig fungera som både broar, trappsteg och stigar.

Vi hoppas att våra workshops i Venedig ska ha lämnat avtryck, att vi inspirerat till att öppna upp och använda ytterligare gömda och bortglömda områden, till gagn för både små och stora invånare. Själva tar vi, inför det fortsatta arbetet med projektet Barn i staden, med oss insikter om barnens skapande och deras perspektiv, i praktiken.