Goda idéer är bra. Goda, genomförda idéer är bättre.

Dags för ett omtag

PÅ GÅNG

Vi har en tes: Dagens stadsplanering är för ensidig och hanterar ett för smalt spektrum av kritiska frågor. Planeringsprocessen förmår inte hantera ett helhetsperspektiv på klimat, jämlikhet, hälsa, trygghet, barnperspektiv mm. Resultatet är en stad som inte stödjer det liv vi ...

Läs mer