Sök på sidan
Aktuellt

Få uppdateringar från Equator varje dag! 
Klicka på länken och följ oss på instagram: @equatorsthlm 

Instagram

 

fredag
sep052014

Hållbar stadsutveckling 

 

Sverige fortsätter att väcka stort intresse från Frankrike för sin hållbara stadsutveckling.

Under sommaren har två delegationer från Frankrike varit i Stockholm för att besöka Hammarby Sjöstad och få en bredare kunskap om stadsutveckling i Sverige.

Bouygues hela koncernledning för byggverksamhet, och en delegation på hög nivå från Caisse des Dépots et Consignations har guidats av vår medarbetare Yves Chantereau.

Utöver själva guidningen i olika stadsdelar låg båda gruppernas fokus framför allt på processen, styrregler och roller inom hållbar stadsutveckling.

Intresset från franska grupper har under de senaste åren varit högt, med många delegationer från både regeringen, regioner och kommuner men också från privat näringsliv med fastighetsutvecklare eller arkitekter.

För Equator innebär detta också en möjlighet att berika sitt kontaktnät och ses som en naturlig koppling till vår långa erfarenhet av europeiskt samarbete.


 

fredag
sep052014

"The trouble with city planning"

Equator har nyligen haft besök av Kristina Ford, före detta planchef i New Orleans, numera lärare på Columbia University, New York. Kristina har skrivit "The trouble with city planning" och håller på med en ny bok på temat "City planning implementation".

fredag
aug222014

Parallellt uppdrag i Fisksätra!

Equator är utvalda, som ett av tre arkitektkontor, att för Stena Fastigheters räkning ta fram ett förtätningsförslag innehållande bostäder i Fisksätra.

Övriga utvalda kontor är Bergkrantz Arkitekter och Belatchew Arkitekter.

måndag
feb172014

Liljeholmstorget i topp

Den årliga undersökningen om stockholmarnas favoritcentrum är genomförd. 2100 personer har deltagit i undersökningen som visar bland annat att Liljeholmstorget är stockholmarnas favorit i kategorin stadsdelscentrum. Grattis till oss!

måndag
feb032014

Density is home?

 Första veckan i februari åker Jana Becker till Nantes för att vara gästkritiker åt examensprojektet "Density is home?" på Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes. Underlag till examensarbetet är Marievikprojektet M15 i Stockholm. Då M15 ska upp som samrådshandling under 2014 är arbetet som de franska eleverna presenterat mycket aktuellt.